search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

2 bình chọn
u/
Nếu giả sử mình nâng cho Solmyr mạnh hơn thì nâng sao? Mình cần farm gì?

1 Câu trả lời

1 thích
Cái này là một dạng nâng cấp phép cho tướng theo nhóm. Hiện tai có 5 nhóm và mỗi nhóm gồm các phép thuộc các yếu tố Fire/Air/Water/Earth. Ví dụ đơn giản nhất là nhóm phép gồm Fire Arrow, Earth Arrow, Frozen Arrow, Air Arrow.

Cách nâng khá giống như nâng artfact vậy. Một bộ artifact sẽ gồm nhiều item, thì ở đây một "bộ" phép bao gồm nhiều phép nhỏ. Đầu tiên bạn cần nâng cấp từng phép nhỏ này bằng cách farm lấy spell token ở trong các màn Underground, hoặc bạn quay sổ xố được.

Khi từng phép đủ lên đủ cấp thì sẽ có thể kích hoạt set phép này. Nguyên liệu để kích hoạt gọi là "Knowlege token". Cái này bạn kiếm được bằng cách phân giải những phép không dùng đến. Các set phép hiện có 2 mốc chính là level 10 và level 20 để kích hoạt buff.

Nếu bạn cần nâng phép của một tướng cụ thể nào đó thì cần xem phép đó thuộc set nào. Bạn cũng phải farm những spell token khác thuộc set phép đó thì mới có thể kích hoạt được.

Trường hợp Solmyr, hiện không thấy chiêu Ultimate của Solmyr là Chain Lightning được liệt kê trong set phép nào. Vì thế chỉ có thể nâng những phép như Air Arrow hay Lightning Bolt.

Ví dụ, bạn muốn nâng phép Lightning Bolt cho mạnh thị bạn sẽ thấy nó thuộc set phép "Destruction Secret". Bạn cũng phải farm những phép khác như Ice Bolt, Firebal, Meteor Shower để kích hoạt set phép này.
u/
Game, game nữa, game mãi.