search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

1 thích
u/
Mình dùng Gelu chủ yếu đánh mấy boss PVE.

3 Trả lời

0 bình chọn
Nếu bạn chú yếu đánh PVE thì khả năng Gelu sẽ có nhiều mana, do bên địch thường không có kỹ năng làm giảm mana của bạn. Ngoài ra, các trận đánh PVE thì bạn thường có thể điều khiển phép của mình. Vì thể, bạn có thể dùng phép Prayer. Phép này giúp Gelu hồi máu cho lính sau khi đã dùng chiêu Ult.

Nếu đánh PVP thì cần xem lại chút vì chiêu Prayer khá tốn mana. Nếu địch dùng Mana Suppresion thì có thể làm Gelu thụt mana, nên có lẽ khi đó bạn cũng dùng Spell Mark là Mana Suppresion để đối lại.
u/
1 thích
Nếu bạn chơi Gelu với 2 cặp lính Range là Marksman và Wood Elf thì có thể sử dụng phương án dùng những phép gây ra hiệu ứng Slow (làm chậm). Khi lính địch bị làm chậm thì khả năng đánh Double Strike của Marksman và Wood Elf được nhân lên.

Phương án chi phí tốn ít mana nhất là Frost Arrow. Ice Bolt và Frost Ring cũng là phép thuộc dạng này nhưng ở cấp cao hơn. Bạn nên xem khả năng hồi mana mà chọn.
u/
2 bình chọn
Nếu bạn dùng Gelu + 1 đám lính cận chiến để dồn dame boss (Rồng + Conflux) thì phép hợp nhất là Bloodlust, vừa tăng dame vừa có hút máu. Hoặc chuyển qua Slayer trong trường hợp vẫn thiếu dame để dứt điểm.
u/
Game, game nữa, game mãi.