menu search
sports_esports
Hiện tại mình thấy mỗi thành chỉ được 2 3 unit có thể awaken, như vậy về sau những unit khác có được awaken không ?
thumb_up_alt 2 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

2 Trả lời

Về tương lai thì chắc chắn sẽ được awaken hết, nhưng game này ra cập nhật nhỏ giọt. Nếu bạn mong chơi 1 lính nào đó được awaken thì có thể sẽ phải chờ khá lâu mới ra.

Không nên chờ nếu tương lai mịt mùng, hãy sử dụng những phương án tốt nhất hiện có. Bạn đừng quá lo vì lính nào đó không dùng được. Bạn sẽ cần nhiều lính khác nhau để đánh các màn PVE khác nhau. Ngoài ra, khi bạn có nhiều loại lính thì đánh Kingdom Championship cũng được.

Game về lâu dài thì lính còn nâng cấp nhiều, ví dụ như lên cấp đỏ, rồi Awakening lần 2.
thumb_up_alt 1 thích

Game theo nguyên mẫu game Heroes gốc, cụ thể là Heroes 3, mỗi loại lính có sẽ có một phiên bản nâng cấp.

  • Angel → Arch Angel
  • Orc → Orch Chieftan
  • Vampire → Vampire Lord
  • Efreet → Efreet Sultan
  • Gorgon → Mighty Gorgon
  • Manticore → Scorpticore
  • Giant  → Titan
  • ...

 

thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...