search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

1 thích
u/
Mình có 3 unit SSR: Giant, black dragon, angel thì nên chơi heroes gì. Thành gì. có mix được không ạ!

1 Câu trả lời

1 thích
Nếu bạn dự tính chơi free, không nạp tiền vào game thì bạn hãy chơi Jeddite. Lý do là Jeddite chiêu Ult sẽ hồi máu và con lính Black Dragon của bạn thì kháng phép nên sẽ thủ rất chắc trong đánh Arena. Bản thân Jeddite là tướng phép, và hầu như chẳng có ràng buộc mấy với lính nên bạn cứ chơi. Cần thiết luyện thêm các con lính thủ như Demon, hay thêm lính sát thương như Efreeti.

Song song với Jeddite, bạn cần luyện 2 hero khác là Solmyr và Gelu. Đây là 2 tướng bạn sẽ cần dùng để đánh khá nhiều trận đánh PVE.

Nếu bạn có ý định nạp tiền vào game thì 3 con lính này nhìn chung chẳng ăn nhập với nhau lắm. Nếu có thì chỉ có Angel + Giant. Hero hợp nhất có lẽ là Astral. Nhưng bạn sẽ cần phải kiếm thêm Naga và Genie nữa. Sẽ khá tốn kém. Chú ý là hiện thời mấy con Angel + Giant chưa được awaken nên đội hình Astral + Giant + Angel sẽ vẫn còn yếu.

Bạn cũng có thể chơi với Dragon Mutare với Black Dragon là chính, còn hai con Angel và Giant là phụ. Black Dragon mà có Dragon Mutare thì là rồng thêm cánh, thủ khá tốt trong PVP. Hướng chơi này cũng không rẻ hơn vì sau này bạn cũng sẽ phải tìm cách "kiếm" được Green Dragon và Red Dragon.
u/
Cảm ơn bạn nhiều!!!!
Game, game nữa, game mãi.