menu search
sports_esports
Như tiêu đề.
thumb_up_alt 1 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Sign-in Coin là xu đăng nhập. Bạn đăng nhập hàng ngày thì sẽ có Sign-in coin. Ngoài ra, trong Guild khi bạn làm các nhiệm vụ đóng góp nâng cấp Guild thì thi Guild đạt các mốc Guild EXP sẽ thưởng Sign-in Coin. (Trước đây game thưởng hero token của tướng Catherine nhưng sau đổi lại thành thưởng Sign-in coin).
thumb_up_alt 0 thích
Đăng nhập hằng ngày không có xu. Chỉ có thông qua donate guild, ngoài ra khi lên bậc dual of champions cũng nhận được xu.


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...