menu search
sports_esports
Chào mọi người, hiện tại mình đang sử dụng dragon mutare làm heroes chính, mình có 1 câu hỏi về talent thứ 4 của dragon mutare: "When units trigger spell breaker skills, 2s of magics immunity (cd 6s) will be granted and 10% of max hp will be recovered"
những units nào của sở hữu spell breaker ạ, mình kiếm thì không thấy có ulti nào có skill như vậy hết
thumb_up_alt 2 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Spell Breaker là kỹ năng đặc trưng của lính thành Dungeon, tương tự như Rampage của thành Stronghold, Plague Symbiosis của Fortress... Nói chung thành nào cũng có kỹ năng đặc trưng. Nó không phải chiêu Ult nhé, và thường sẽ một số con sẽ không có kỹ năng này.

Spell Breaker thường hàm ý là nó sẽ kích hoạt khi bên địch cast phép.

Những con lính có kỹ năng Spell Breaker của lính thành Dungeon là:

  • Minotaur (Spell Breaker's Physique)
  • Harpy (Spell Breaker's Scream)
  • Manticore/Scorpticore (Spell Breaker's Howl)
  • Medusa (Spell Breaker's Skin)
  • Trigolodyte (Spell Breaker's Smell)
thumb_up_alt 1 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...