menu search
sports_esports
Nhánh nào đánh ổn hơn ở từng mốc?
thumb_up_alt 3 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Forest Chronosphere và Blessing from the Forest

Forest Chronosphere sẽ tạo shield cho toàn bộ lính ở hàng sau, trong khi Blessing from the Forest thì vào đầu trận đã tạo shield liền.

Nếu vào đầu trận mà tạo shield liền (Blessing from the Forest) thì sẽ có lợi khi đánh nhau với Solmyr vì Solmyr có thể cast phép ngay lập tức. Với các hero địch khác thì vào đầu trận địch chưa cast phép được nên sát thương không nhiều. Tạo shield lúc này nhiều khi hơi thừa. Forest Chronosphere có vẻ chắc ăn hơn.

Wild Blade và Thorn Sword

Wild Blade tăng tốc độ đánh của Pegasus gấp đối trong 10 giây. Còn Thorn Sword giảm khả năng năng giảm sát thương của địch bằng chiêu đánh thường.

Thật hơi khó đoán nêu không có thử nghiệm xem cái nào gây sát thương nhiều hơn. Mình thích Wild Blade hơn vì đánh tập trung có thể giết chết địch trong thời gian ngắn. Còn Thorn Sword đánh đều đều, địch có thời gian để hồi máu.

Leadership Mind với Wings of Insiration

Leadership Mind tăng sát thương của Pegasus khi có lính thành Rampart. Wings of Insiration tăng khi có lính bay. Như vậy bạn xem team của mình loại nào nhiều hơn thì chọn. Thường nếu build team Rampart thì cứ chọn Rampart khỏi cần nghĩ.

thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...