menu search
sports_esports
1. cho mình hỏi nên tang talent manticore như thế nào cho hợp lý.

2. Liệu sau sự kiện mua mảnh awake manticore nó sẽ xuất hiện trong shop nào không

 Cảm ơn á!
thumb_up_alt 3 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Bạn nên dùng bình Talent Potions khi Manticore đạt cấp màu Cam (trở lên), khi đó điểm cộng sẽ lớn nhất. Về việc sử dụng bình Talent potions nói chung thì ban đầu điểm tăng sẽ mạnh, sau đó độ hữu dụng giảm dần. Do đó bạn cần bằng để tăng đều cho tất cả các lính mà bạn sử dụng, thay vì tập trung vào 1 con lính nào đó.

Trường hợp của Manticore, lính này thuộc lính Charge, nên thường ít phải chia sẻ với lính Charge khác. Nếu bạn cũng có luyện thêm con lính Charge khác, ví dụ như bạn luyện thêm con Vampire thì nên chia sẻ đều 50% cho Manticore, 50% cho Vampire. Nếu không thì cứ sử dụng toẹt ga.

Vì lính Charge ít dùng, nên bạn cần cân bằng farm Trials of Angels để có nhiều loại bình talent cho lính khác, và ít tập trung vào loại bình Talent potion dành cho lính Charge.

Mảnh awakening souls cho lính SSR hoặc một số lính SR mà nhà phát hành game bán thì thường thấy sẽ bán lại trong các event tiếp theo. Chỉ có điều hơi lâu vì game có nhiều lính, hero nên xoay vòng khá lâu. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng game hay ra những event linh tinh, nhỏ, ngắn ngày, có thể bán các gói mua trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua làm nhiệm vụ. Với những hình thức bán gián tiếp thông qua làm nhiệm vụ thì bạn thường sẽ mua thêm lượt sử dụng để có thể hoàn thành nhiệm vụ để đổi thưởng.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...