menu search
sports_esports
Mình ko muốn tốn tiền mua soul cho Behe sau khi Awake thì kiếm ở đâu vậy bạn?
thumb_up_alt 3 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Soul Stone dùng cho awakening những lính SSR như Behemoth thì hiện tại chỉ có 2 đường: 1 là mua trong các đợt triệu hồi mà game mở ra, 2 là chờ đến event rồi làm nhiệm vụ. Với con Behemoth bạn phải chờ game xoay vòng đến Stronghold Week, khi đó sẽ có một số nhiệm vụ có thể cho ra Soul Stone. Nhưng mình thấy những nhiệm vụ này khó làm, đặc biệt là Vip0 vì Vip0 không mua thêm lượt đánh được. Vì thế số lượng Soul có thể có được khi làm những nhiệm vụ này là nhỏ giọt. Nếu không bỏ tiền thì bạn phải tích trữ nhiều kim cương để quay thưởng.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...