menu search
face

Holy Emblem (Thánh huy) là một hình thức nâng cấp dành cho lính để tăng hiệu ứng hoặc cường hóa các kỹ năng.

Holy Emblem Stats

1. Holy Emblem sẽ có chỉ số cơ bản và chỉ số phụ. Mỗi huy hiệu sẽ có 2 chỉ số cơ bản và 1-4 chỉ số phụ

2. Chất lượng của Holy Emblem càng cao thì chỉ số cơ bản cũng như chỉ số phụ cũng tăng cao.

3. Chỉ số của một cấp chất lượng Holy Emblem là cố định, khi bạn có huy hiệu, thì những giá trị này không thay đổi.

4. 4 loại chỉ số của Holy Emblem gồm:

Attack: tăng công cho lính mang huy hiệu này.
Defense: tăng thủ cho lính mang huy hiệu.
Attack Amplificiation: tăng cường sát thương cuối cùng của lính (trừ điểm thưởng của kho báu). Chỗ nàng giống như tăng sát thực trong một số game, tức sẽ tăng vào điểm sát thương sau khi đã trừ đi giáp của địch. Cái kho báu ở đây có thể là artifact vì game này chẳng có loại hình trang bị nào khác.
HP Amplification: tăng máu (trừ điểm thưởng từ artifact)

Holy Emblem Set

(Giống như 1 số game khi có bùa 2 cái, 4 cái thì sẽ có thêm thưởng set đồ, ở đây là set huy hiệu).

1. Tất cả các mức chất lượng của Holy Emblem đều có điểm thưởng set huy hiệu. Khi 2, 4, hoặc 6 cái cùng thuộc một set huy hiệu được gắn thì sẽ kích hoạt hiệu ứng set. Cấp chất lượng của huy hiệu càng cao thì hiệu ứng càng mạnh.

2. Ví dụ về luật chơi của Holy Emblem Set. Khi một lính có gắn 1 huy hiệu xanh lá, 3 xanh dương, 1 tím, 1 cam, thì quy luật kích hoạt như sau:

Hiệu ứng set 2 món: Lấy 2 cái có chất lượng cao nhất để kích hoạt set 2 món (trong trường hợp này là tím và cam). Hiệu ức kích hoạt là tím, vì trong 2 cái tím và cam thì tím là cái thấp hơn.

Hiệu ứng set 4 món: Lấy 4 món có chất lượng cao nhất để kích hoạt hiệu ứng set 4 món. Trong trường hợp này là xanh dương, xanh dương, tím và cam. Hiệu ứng kích hoạt sẽ là xanh dương vì nó là món có cấp chất lượng kém nhất.

Hiệu ứng set 6 món: tương tự, và trong trường hợp này hiệu ứng kích hoạt là xanh lá.

Holy Emblem Rules

1. Mỗi lính sẽ có 6 slot để gắn huy hiệu: 2 slot theo faction (hay mình hiểu là thành), và 4 slot tự do. Người chơi sẽ chọn slot nào để gắn huy hiệu.

2. Người chơi phải gắn huy hiệu liên quan đến faction will (mỗi thành sẽ có một faction will, tạm dịch là ý chí phe phái) vào 2 slot gắn huy hiệu theo faction. Ví dụ, lính thành Castle có thể gắn 2 huy hiệu là Order hoặc Kindness. Với 4 slot tự do thì gắn gì cũng được.

3. Huy hiệu được bán trong Holy Emblem, và danh sách được tự động làm mới định kỳ. Người chơi cũng có thể tự làm mới (thủ công).

4. Huy hiệu đã gắn, hoặc ở trong túi đồ của người chơi có thể được "cast" (hiểu là rèn hay nâng cấp). Sau khi được nâng cấp, huy hiệu sẽ tăng chỉ số.

5. Tất cả huy hiệu có thể được phân giải. Khi phân giải sẽ có soul stone. Cấp chất lượng càng cao thì phân giải được nhiều soul stone.

Các loại Holy Emblem

Có 5 loại huy hiệu Holy Emblem: Order (Trật tự), Goodness (Thánh thiện), Neutral (Trung lập), Chaos (Hỗn loạn), Evil (Ác quỷ).

Faction Will

Order & Goodness: Castle
Neutral & Goodness: Rampart
Chaos & Goodness: Tower
Order & Neutral: Stronghold
True Neutrak: Conflux
Chaos & Neutral: Fortress
Order & Evil: Necropolis
Neutral & Evil: Dungeon
Chaos & Evil: Inferno

thumb_up_alt 3 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời hay bình luận.Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...