menu search
sports_esports
Như tiêu đề

skill awk unicorn:

skill 1:

A, giảm thêm 1000 điểm chính xác khi bị mù

B, Dùng "blind" vào đầu trận

skill 2:
A Tăng tỉ lệ ra shield lên 200%

 

B Tăng lượng shield lên 200%

skill 4:

 

A, Tăng sát thương toàn đội lên 10% trong 20s tiếp theo khi mục tiêu bị giết, cộng dồn 3 lần

 

B. Unicorn tạo shield cho toàn đội = 6% máu tối đa khi mục tiêu bị tiêu diệt
thumb_up_alt 2 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Mình mặc định là bạn sẽ chơi Unicorn với hero Gem vì dường như chẳng có team nào có thể cho Unicorn vào. Gem là tướng của hồi máu và lá chắn nên cái gì hợp với Gem thì sẽ ưu tiên chọn.

Gợi ý awakening thế này:

Mốc 1: Brilliance of Holy Spirit (trái) vs Holy Spirit's Will (phải)

Mô tả bên trái khá rõ, nhưng bên phải ghi là "Casts "Blind" when engaged" hơi tối nghĩa. Một số hiệu ứng awakening của unit khác nếu nói vào đầu trận sẽ nói đại khái "when the battle starts". Còn ở đây không nói rõ như vậy. Nếu ở đây đúng ý vào đầu trận thì bạn chọn nhánh bên trái hay hơn vì nó tác động đến hết trận mỗi lần ra chiêu này.

Mốc 2: The Sixth Sense (trái) vs Power of Coordination (phải)

Bên trái tăng khả năng kích hoạt ra Shield, bên phải tăng hiệu ứng thủ của chiêu Shield. Mình thích bên trái, tức là tăng khả năng kích hoạt ra shield. Lý do là mỗi lần ra shield, thì Gem sẽ hồi máu, tăng sát thương, giảm sát thương nhận được và tăng kháng phép, chọn hướng này thì sẽ hồi máu và buff thường xuyên hơn.

Mốc 3: Holy Spirit's Guidance (trái) vs Holy Spirit's Shelter (phải)

Bên phải tạo shield cho toàn đội khi con Unicorn giết chết 1 con lính bên địch. Chọn nhánh phải phối hợp với kỹ năng specialty của Gem tốt hơn.

thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...