menu search
sports_esports
Holy emblem attack khác gì so với chỉ số attack, dmg hay không? Nó ảnh hưởng gì tới dmg của lính hay khả năng trừ giáp tương tự với holy emblem defense?
thumb_up_alt 2 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Tùy vào cấp độ của Holy Emblem ATK màn bạn có, Holy Emblem ATK sẽ tăng điểm Attack cở bản của lính (tuyệt đối), tăng tỉ lệ phần trăm tăng Attack (tương đối), và Unit DMG (tức unit damage).

Vì dụ: Mình gắn thử cho Efreeti tất cả toàn là Holy Emblem ATK.

  • Holy Emblem ATK + 4.5  (tăng điểm cơ bản với giá trị tuyệt đối)
  • ATK Amplification + 0.45% (tăng theo tỉ lệ %)
  • Unit DMG +0.45%

Mặc dù game không công bố công thức tính sát thương nhưng có thể phỏng đoán đại khái như:

Sát thương cơ bản = (1 + (Unit DMG - Unit DMG reduction )* [ (Basic Attack - Enemy's Basic Defense) + (Holy Emblem attack - Enemy's Holy Emblem Defense)]

Sát thương thực = (1 +  ATK Amplification) * sát thương cơ bản

Hoặc game cũng có thể tính rời ra từng cái.

Ví dụ:

Tổng ATK của lính = (1+ ATK amplification) * (Basic ATK + Artifact ATK + Hero-boosted ATK + Holy Emblem ATK + Roster ATK....)

Tổng DEF của lính = (Basic DEF + Artifact DEF + Hero-boosted DEF + Holy Emblem DEF + Roster DEF....)

Tổng HP của lính = (1+ HP Amplification) * (Basic HP + Artifact HP + Hero-boosted HP + Holy Emblem HP + Roster HP ....)

thumb_up_alt 0 thích
thế tóm lại holyemblem ATK + 55 là ít hay nhiều?


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...