menu search
sports_esports
Đáng chú ý trong tuần Stronghold này là việc game bổ sung vào game lính mới của faction Stronghold là Berserker (từ ngày 2/9 đến ngày 6/9). Đây là lính có khả năng công vật lý mạnh nên đáng để lưu tâm.

Diễn ra đồng thời với việc giới thiệu Berserker, game mở lại triệu hồi lính Giant (Titan) của faction Tower.

Ngoài ra, một sự kiện khác cũng đáng chú ý là Holy Emblem Exchange để có thể có thêm Holy Emblem, diễn ra cũng vào khung thời gian như sự kiện summon trên.

1. Stronghold Week
2. Stronghold Special Offer Packs: game bán gói sản phẩm liên quan đến faction Stronghold
3. Barbarian Trial & Bone Teeth Exchange: làm nhiệm vụ hàng ngày đổi điểm để có thể có unit token, awakening soul của lính faction Stronghold
4. Purchase Power of the Dragon Father: game bán item thuộc bộ artifact này.
5. 1-Diamond Pack: vào Store để nhận Diamond miễn phí từ Elf's Mysterious Gift.
6. Double Spell Scrolls: mua spell 1 tặng 1
7. Rising Star: đánh Duel of Champions nhận thêm thưởng
8. Purchase Heaven Cast Stones: giảm giá
9. Purchase Barracks Resources: giảm giá nguyên liệu mua lính nhà Barracks
10. Training Party: lính có độ hiếm R tăng sản lượng trong nhà Barracks
11. Recruitment Party: lính có độ hiếm SR tăng sản lượng trong nhà Barracks
12. Daily Top-up: nạp $
13. Purchase Energy Pack: giảm giá bán Energy
14. Limited Time Recruitment (2/9 - 6/9): Berserker
15. Limited Time Recruitment (2/9 - 6/9): Giant
16. Purchase Purple Crystal Runestones: giảm giá runestone luyện skill lính
17. Recruitment Reward (2/9 - 6/9): lên sao 1 số unit thì được thưởng thêm
18. Login Reward: thưởng đăng nhập
19. Single Top-up offer: Thưởng nạp lần đầu
20. Holy Emeblem Exchange (2/9 - 6/9): thêm vé quay Holy Emeblem
21. Gold Rush: đánh Dwarven Treasury nhận gold gấp đôi.
22. Trial of Angels 2x: nhân đôi thưởng bình Talent potion
23. Harvesting Fest/Alchemy Fest/Gem Fest: clear map nhân đôi thưởng nguyên liệu
thumb_up_alt 3 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời hay bình luận.Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...