menu search
face

Các bạn tham khảo một vài gợi ý sử dụng Holy Emblem cho lính.

Ancient Fire

 • Loại: Order (dùng cho lính Castle, Stronghold và Necropolis)
 • Chỉ số tăng: ATK, HP
 • Thưởng 4 cái: Khi đánh lính đi bộ (không phải lính bay) thì tăng sát thương.

Holy Emblem chỉ có tác dụng khi bạn đánh lính đi bộ. Nếu team địch là Dragon Mutare cùng với các lính bay như Black Dragon, Green Dragon, Red Dragon, Phoenix...thì Holy Emblem này sẽ vô dụng ở phần thưởng DMG này.

Nếu dùng thì nên dùng vào lính Offensive như Angel, Bone Dragon vì những lính này thường phải đánh lính Defense mà đa số lính Defense đều là đi bộ (trừ Black Dragon ra).

Griffin Wings

 • Loại: Order (dùng cho lính Castle, Stronghold và Necropolis)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Tăng sát thương lính vào trận khi chiến đấu với lính có máu nhỏ hơn 50%.

Holy Emblem này phụ thuộc vào máu kẻ địch, nếu máu thấp dưới 50% thì mới phát huy tác dụng. Ví dụ hiệu quả cho Holy Emblem này là Goblin. Khi máu địch nhỏ 30% thì bản thân Goblin đã tăng sát thương rất lớn nếu cộng với Holy Emblem thì sẽ kết liễu địch nhanh.

Griffin Wings cũng có thể dùng cho Black Knight, khi máu địch thấp và Black Knight kết liễu thì sẽ rất có lợi vì Black Knight sẽ tăng ATK sau khi địch chết.

Ironfist of Legacy

 • Loại: Order (dùng cho lính Castle, Stronghold và Necropolis)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Giảm khả năng nhận hồi máu của địch xuống 10% với thời gian hồi chiêu 6s.

Holy Emblem này khá bị động vì nếu như địch không nhận healing thì không có tác dụng và giảm 10% không đáng kể lắm, tuy nhiên hồi chiêu nhanh.

Thích hợp dùng cho lính tank.

Everlasting Secret

 • Loại: Order (dùng cho lính Castle, Stronghold và Necropolis)
 • Chỉ số tăng: Speed, DEF
 • Thưởng 4 cái: Tăng kỹ năng của lính lên 1 cấp.

Holy Emblem này hơi kỳ: tăng tốc độ tấn công nhưng lại tăng thủ, nên có lẽ phù hợp với lính dạng hỗ trợ. Phần thưởng 4 cái sẽ thăng cấp skill của lính. Do vậy, có lẽ nên dùng cho lính mà sát thương phụ thuộc vào skill chủ yếu, có thể là Roc, Lich, Vampire, Monk... nhưng rõ ràng Holy Emblem có thể dùng cho tất cả lính.

Queen's Blessing

 • Loại: Order (dùng cho lính Castle, Stronghold và Necropolis)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Khi lần đầu máu giảm xuống dưới 35%, DEF tăng 60% trong 15s.

Holy Emblem này khá tương đồng với kỹ năng Rampage của lính thành Stronghold. Các lính thành Stronghold khi máu dưới 35% thì thường kích hoạt thêm nhiều hiệu ứng.

Queen's Blessing có thể dùng cho lính tank để cộng hưởng mạnh nhất, và tốt nhất có thể là lính tank thành Stronghold như Behemoth, Ogre.

Witness

 • Loại: Goodness (dùng cho lính Castle, Rampart, Tower)
 • Chỉ số tăng: ATK, HP
 • Thưởng 4 cái: Tăng tốc độ tấn công 4%. Thưởng tốc độ 10% đến hết trận khi khi giết chết địch.

Huy hiệu này sẽ cộng điểm tốt nhất cho lính có tốc độ tấn công cao sẵn (và sát thương mạnh càng tốt).

 • Wood Elf: 0.82
 • Marksman: 0.73
 • Pegasus: 0.71
 • Angel: 0.66
 • Naga: 0.62

Wall Of Knowledge

 • Loại: Goodness (dùng cho lính Castle, Rampart, Tower)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Thưởng sát thương khi có lính cùng loại trong đội hình ra trận.

Holy Emblem dùng tùy thuộc vào đội hình bạn đang chơi. Nếu bạn dùng nhiều lính Offensive (4 lính Offensive), thì hãy dùng nó vào con lính Offensive mạnh nhất. Nếu bạn dùng nhiều lính Caster (4 lính Caster), hãy dùng nó vào lính lính Caster mạnh nhất bạn có. Nếu đội hình không rõ ràng thì có thể dùng cho lính Defense vì thường trong một đội hình bạn sẽ có nhiều lính Defense hơn các loại lính khác.

Guardian Angel

 • Loại: Goodness (dùng cho lính Castle, Rampart, Tower)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Khi lính gây sát thương bạo kích, có 30% cơ hội hồi máu 5% max HP.

Guardian Angel dùng cho lính có khả năng gây bạo kích lớn. Chú ý không dùng Guardian Angel cho lính tank vì lính tăng có chỉ số Bạo kích thấp, hoặc ví dụ như con Dendroid Guard, Centaur, Swordsman thì bạo kích là bằng 0.

Các bạn có thể xem các chỉ số Crit Hit Value (khả năng đánh ra bạo kích):

 • Marksman: 425
 • Wood Elf: 440
 • Naga: 355
 • Angel: 286
 • Pikeman: 258
 • Champion: 240
 • Archmage: 136

Green Prophet

 • Loại: Goodness (dùng cho lính Castle, Rampart, Tower)
 • Chỉ số tăng: Speed, DEF
 • Thưởng 4 cái: Lính có 35% cơ hội miễn nhiễm hiệu ứng hóa đá (Medusa/Sephinroth), choáng, và đóng băng (Ice elemental/Adelaide).

Không có nhiều ý nghĩa lắm vì không phải địch lúc nào cũng có thể gây những hiệu ứng trên.

Gear of Time

 • Loại: Goodness (dùng cho lính Castle, Rampart, Tower)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Lính sẽ tăng DEF cứ mỗi bị mất 5% máu.

Đây là Holy Emblem thích hợp cho lính thuần tank.

The Judgment of Fathers

 • Loại: Neutral (dùng cho Stronghold, Rampart, Conflux, Fortress, Dungeon)
 • Chỉ số tăng: ATK, HP
 • Thưởng 4 cái: Tăng sát thương 5%. Khi chiến đấu với lính bị choáng, sát thương tăng thêm 15%.

Nên dùng Holy Emblem này cho lính có khả năng gây choáng trong đòn tấn công. Có thể là Dwarf, Earth Elemental, Psychic Elemental, Triglodyte, Behemoth. Có lẽ dùng tốt nhất cho Psychic Elemental bà Behemoth.

Stone Key to Might and Magic

 • Loại: Neutral (dùng cho Stronghold, Rampart, Conflux, Fortress, Dungeon)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Tăng sát thương 5%. Khi chiến đấu với lính bị chảy máu (bleeding), sát thương tăng thêm 15%.

Tương tự như kiểu emblem của The Judgment of Fathers, Stone Key to Might and Magic thích hợp cho lính có khả năng gây chảy máu trong đòn tấn công. Những lính có thể gây bleeding hiện thời: Dendroid Guard, Minotaur, Pegasus, Orc, Green Dragon.

Aksoe Token

 • Loại: Neutral (dùng cho Stronghold, Rampart, Conflux, Fortress, Dungeon)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Tăng sát thương 5%. Khi chiến đấu với lính bị làm chậm (slow), sát thương tăng thêm 15%.

Những lính gây làm chậm hiện thời: Dendroid Guard, Centaur, Ice Elemental (đánh thường cũng có khả năng gây slow).

Core of the Global Network

 • Loại: Neutral (dùng cho Stronghold, Rampart, Conflux, Fortress, Dungeon)
 • Chỉ số tăng: Speed, DEF
 • Thưởng 4 cái: Giảm sát thương nhận được cho mỗi lính cùng loại trong trận đấu.

Dạng Holy Emblem sẽ phụ thuộc vào đội hình của bạn. Nếu bạn có nhiều lính cùng loại thì dùng. Do Holy Emblem tăng DEF nên về cơ bản thích hợp cho lính tank.

Tarnum's Culpability

 • Loại: Neutral (dùng cho Stronghold, Rampart, Conflux, Fortress, Dungeon)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Tăng khả năng giảm sát thương cho lính khi có cùng lính thuộc faction.

Holy Emblem dùng cho lính tank mà bạn muốn lính này sống sót đến cuối trận nhất trong game, đặc biệt khi bạn build team full 1 faction. Hợp lý nhất là dùng cho Behemoth, Black Dragon, Earth Elemental, Gorgon.

Successors' Legal Principles

 • Loại: Neutral (dùng cho Stronghold, Rampart, Conflux, Fortress, Dungeon)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Tăng thủ và giảm sát thương bạo kích (game gọi là tenacity). Tăng điểm tenacity vào đầu trận và giảm dần sau 30s.

Holy Emblem này dành cho lính tank. Có thể thích hợp cho faction Stronghold nhất vì tướng Kilgor có thể tăng cường thêm điểm Tenacity.

Jealousy

 • Loại: Chaos (dùng cho Tower, Fortress, Inferno)
 • Chỉ số tăng: ATK, HP
 • Thưởng 4 cái: Khi lính đánh thường mà gây bạo kích thì có 35% cơ hội gây thêm 40% sát thương.

Dùng Holy Emblem này cho lính có khả năng gây bạo kích nội tại ví dụ như Efreeti.

Arrogance

 • Loại: Chaos (dùng cho Tower, Fortress, Inferno)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Tăng sát thương lính 20% khi chiến đấu lính có máu trên 50% HP.

Holy Emblem có thể có một chút lợi thế vào đầu trận nhưng rõ ràng về cuối trận sẽ khá mệt. Nếu trong trận đấu, máu lính đang ở mức cao trên 50%, Holy Emblem phát huy tác dụng, sau đó bạn đánh lính địch máu xuống dưới 50%, Holy Emblem vô dụng.

Anger

 • Loại: Chaos (dùng cho Tower, Fortress, Inferno)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Kỹ năng Ultimate của lính lên 2 cấp.

Tất cả lính nào có kỹ năng Ultimate "hay ho" nhất thì đáng dùng. Không nhất thiết kỹ năng Ultimate đó phải là gây sát thương. Ví dụ như Genie hồi máu rất đáng dùng, dù không phải trùm faction Tower. Holy Emblem có lẽ sẽ tốt nhất dùng cho Genie, Naga, Giant, Wyvern, Gorgon, Hydra, Efreeti, Devil.

Greed

 • Loại: Chaos (dùng cho Tower, Fortress, Inferno)
 • Chỉ số tăng: Speed, DEF
 • Thưởng 4 cái: Khi máu thấp hơn 35% lần đầu, hồi 2% máu tối đa cho cứ mỗi 15s.

Đây là Holy Emblem dành cho lính tank như Iron Golem, Basilisk, Demon.

Lust

 • Loại: Chaos (dùng cho Tower, Fortress, Inferno)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Tăng khả năng trị liệu 15%

Holy Emblem này dùng khi bạn có lính có khả năng hồi máu như Genie.

thumb_up_alt 3 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

2 Trả lời

Forgotten Autonym

 • Loại: Evil (dùng cho Necropolis, Dungeon, Inferno)
 • Chỉ số tăng: ATK, HP
 • Thưởng 4 cái: Tăng sát thương 4% cho mỗi lính cùng faction trong trận.

Dùng cho lính có khả năng gây sát thương cao nhất khi bạn build team full faction

Kigg's Calamity

 • Loại: Evil (dùng cho Necropolis, Dungeon, Inferno)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Tăng sát thương 5%. Khi đánh lính bị đốt cháy (burned), thì sát thương gây ra tăng thêm 15%.

Dùng khi bạn build team gây hiệu ứng cháy. Nên dùng cho lính có lợi thế khi đánh lính bị đốt cháy, tốt nhất là lính có khả năng gây hiệu ứng này để chắc chắn hiệu ứng tăng dmg sẽ luôn xảy ra.

Hiệu quả có lẽ sẽ là lính Black Dragon, Efreeti, Gog, Devil.

Broken Prophecy

 • Loại: Evil (dùng cho Necropolis, Dungeon, Inferno)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Khi lính gây sát thương bạo kích bằng chiêu đánh thường, có 4% cơ hội gây choáng trong 2 giây.

Phần gây choáng này có thể không hiệu quả lắm vì cơ hội ít, mà thời gian choáng không cao, đồng thời không có nhiều hero tận dụng lợi thế choáng.

Ominous Sign

 • Loại: Evil (dùng cho Necropolis, Dungeon, Inferno)
 • Chỉ số tăng: Speed, DEF
 • Thưởng 4 cái: Khi linh ra trận cố gắng né tránh, có 40% cơ hội hồi 6% máu tối đa. Có thể game dịch lỗi vì "cố gắng né tránh" chẳng có ý nghĩa gì. Có thể ý nội dung là khi lính kích hoạt khả năng né tránh.

Lính hợp nhất là lính Defense và có khả năng né tránh. Hay nhất là Demon. Demon có kỹ năng tương tự như nội dung của Holy Emblem này.

Dragon King's Breath

 • Loại: Evil (dùng cho Necropolis, Dungeon, Inferno)
 • Chỉ số tăng: ATK, DEF
 • Thưởng 4 cái: Khi lính bị đóng băng (frozen), bị choáng (stun) và bị hóa đá (petrified) máu hồi 10% máu tối đa và hồi chiêu 10s.

Dùng cho lính Defense khi bạn đánh team địch gây ra nhiều debuff như trên.

Darkness Enlightment

 • Loại: Evil (dùng cho Necropolis, Dungeon, Inferno)
 • Chỉ số tăng: tăng ATK và Holy Emblem ATK
 • Thưởng 4 cái: Có max 50% cơ hội giảm sát thương 1% mỗi lần lính ra trận tấn công. Hiệu ứng kéo dài 3 giây, và cộng dồn 25 lớp.

Chú ý ở cấp max là 50% cơ hội, nếu bạn dùng thêm Holy Emblem cấp thấp (xanh lá chẳng hạn) thì cơ hội max vẫn là 50% chư không phải cộng dồn 50%+40%+20% = 110 %.

Đây là Holy Emblem tăng tăng ATK thường và Holy Emblem ATK, nhưng phần thưởng 4 cái lại là giảm sát thương nên hơi nhập nhằng trong việc dùng nó cho lính nào. Do để phát huy hiệu quả giảm sát thương thì lính này phải đủ sức kéo dài trận đấu. Có thể sử dụng nó cho lính gây sát thương mạnh và dự định sẽ trụ lại đến phút cuối trong trận đấu, ví dụ Black Knight. Hoặc có thể dùng nó cho Black Dragon trong đội hình thủ, khi đó Black Dragon sẽ siêu nhây.

thumb_up_alt 1 thích
Tarnum's Culpability tăng "damage reduction" chứ không phải tăng sát thương bạn ơi.
thumb_up_alt 1 thích
Ồ, cảm ơn bạn. Mình đã xem lại và sửa chữa :)


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...