menu search
sports_esports
Vị trí kho báu nằm ở đâu thế?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Bạn nói chuyện với con Wood Elf, nó sẽ nói cho bạn vị trí kho báu nằm ở gần cái hồ phí Bắc. Cái hồ đó nắm lui phía bên trên. Cữ gõ vài lần sẽ xuất hiện cái rương báu vật.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...