menu search
sports_esports
Trong game gợi ý 3 cái là Griffin Wings, Green Prophet và Jealousy. Mình dùng cái gì thì hay nhất?
thumb_up_alt 4 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Trong 3 cái Holy Emblem mà game gợi ý thì chỉ có Griffin Wings và Jealousy là có tăng sát thương và phù hợp cho lính công như Naga. Green Prophet chỉ tăng kháng một vài trạng thái debuff nhưng với tỉ lệ % xác suất khá thấp (8%) nên sẽ khó dùng được việc gì. Trong 2 emblem Griffin Wings và Jealousy, thì nên chọn dùng Jealousy. Griffin Wings thì chỉ có tác dụng khi Naga đánh lính có máu dưới 50%. Jelousy phối hợp với với khả năng bạo kích nội tại của Naga tốt hơn.

Ngoài, 3 cái Holy Emblem mà game gợi ý bạn cần xem thêm các Holy Emblem khác mà lính thành Tower có thể dùng được.

Wall of Knowlege hơi khó khả thi vì bạn cần build team Naga với thật nhiều lính Offensive khác.

Arrogance thì hơi giống Griffin Wings, chỉ có tác dụng khi đánh lính trên 50%.

Anger có lẽ là Holy Emblem thích hợp nhất cho Naga vì sẽ nâng chiêu Ultimate của Naga (Blade Dance) là sát thương chính. Có emblem Anger thì Naga sẽ múa kiếm mạnh hơn.

Bạn có thể dùng 6 Anger để đạt sát thương mạnh nhất. Nếu không có đủ thì dùng tạm 4 Anger + 2 Jealousy, hoặc 6 Jealousy.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...