menu search
sports_esports
Như tiêu đề.
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Catherine không phải là tướng có thể đi xa được, nên trong giai đoạn đầu game, bạn vẫn muốn chơi Catherine thì chỉ dùng ark Spell là phép hỗ trợ hồi mana thôi. Nhìn chung tính năng Mark Spell rất khó phát huy vì nếu dùng Spell gây sát thương nào đó thì sẽ tốn mana mà tướng yếu không có mana cast thì cũng như không.
thumb_up_alt 0 thích
Mình đi hero nào sẽ đi xa được.


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...