menu search
sports_esports
Ae cho mình tham khảo 1 số đội hình kết hợp vs Hero Tazar ạ? Một số Unit đang có: Wyvern, Basilisk, Angel, Gorgon, Hydra, Waspwort, Bone Dragon, Lich, Serpent Fly, Lizardman, Roc, Walking Dead, Ogre, Giant,..... 
thumb_up_alt 1 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Tazar là tướng leader thành Fortress nên team mặc định cho Tazar là full lính thành Fortress này.

Gnoll, Lizardman, Serpent Fly, Basilisk , Gorgon, Wyvern, Waspwort, Hydra

Trong đó Gorgon, Wyvern, Waspwort, Hydra không thể thiếu.

Trong 3 con Gorgon, Wyvern và Waspwort thì Wyvern bổ trợ cho Hydra tốt nhất.

Những lính off-faction khác có thể chơi (chủ yếu là kết hợp cho Hydra) là  Green Dragon, Bone Dragon, Black Dragon, Dragon Turtle.

Trong team của bạn mình thấy có con Angel. Tuy Angel về skill không liên quan gì đến faction Fortress cả, nhưng là lính toàn diện có thể chơi trong bất kỳ đội hình nào.

Mình nghĩ bạn có thể thay Gnoll, Serpent Fly hoặc Lizardman bằng Bone Dragon và Angel.


thumb_up_alt 0 thích
vậy nếu mình thay con Gorgon bằng con Orge thì có ok k? tại vì con Orge nó có skill tăng hiệu ứng hồi máu; kết hợp vs Angel khá phù hợp


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...