menu search
sports_esports
hiện tại mình đang link cùng clone (đã offline hơn 3 ngày) để kiếm điểm friendship đổi đồ trong store

sau khi link mình nhận đc 250 điểm và mình thấy trong phần rules ờ mục 5 có ghi là "since you are linked with each other, the blinding relationship will be valid till the Freindship quét of the player you recalled completed. In other words, it will end on the 7th day"
cho mình hỏi phần friendship quest này ở đâu, và làm cách nào để kiểm tra hoàn thành quest để nhận đc điểm.
Tháng trc mình cũng đã link 1 lần nhưng chỉ nhận đc 250 điểm khi link với clone
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Theo mình thì đây chỉ là cách dịch gây hiểm lầm thôi. Bạn vào phần Friend Recall lấy cái code là đường link. Sau đó cho acc clone click vào. Khi acc clone xác nhận thì cả bạn và acc clone được 250 điểm. Sau 7 ngày mà acc clone không xác nhận thì coi như đường link đó không còn giá trị.

Muốn kiếm nhiềm điểm thì dùng nhiều acc clone thôi. Chứ mục đích chính của hệ thống này là kêu gọi người chơi cũ quay lại với game.
thumb_up_alt 1 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...