menu search
sports_esports
Hi admin, cho minh hỏi làm sao để Artifact 20 lần một lúc để lấy chắc chắn 1 mảnh đồ cam.
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

cái này bạn chọn cái làm 20 lần/lượt ấy.... chắc chắn 1 loại cam... có hướng dẫn bên góc trái ấy, có cái hình bấm vào loại bạn muốn rớt ra, chọn 5 lần/lượt thì chắc chắn 1 món tím
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...