menu search
sports_esports
Làm sao đánh khi có 2 con Devil trong đội hình bên địch? Cứ mối lần bắt đầu là nó dịch chuyển tức thời tới con cung, không thì nó dùng phép đánh cũng nát.
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

chọn trial of darkness cầm mephala dồn hết quân cận chiến vào con bé buff bất tử liên tục
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...