menu search
sports_esports
Trong Barracks mình nên xây nhà nào, hay xây tất cả?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

2 Trả lời

Bạn để ý mỗi ngày bạn đánh nhà Crypt thì bạn cần 8 con lính đánh từ xa (Ranged hoặc Caster). Trong Dwarven Treasury, bạn cần thêm 8 con đánh cận chiến (Defense, Attack hoặc Charger).

Như vật tối thiểu là bạn phải có 16 nhà. Nhưng tôi thấy như vậy vẫn chưa đủ vì khi đi map, hay làm các nhiệm vụ thì lại cần nhiều chủng loại khác nhau nữa.

Vì vậy tôi nghĩ mình cần xây những nhà chủ chốt trước vì sẽ không có đủ tài nguyên để nâng cấp hết. Còn loại nào thì phụ thuộc vào hero cũng như faction nào bạn chơi.
thumb_up_alt 0 thích
Xây nhà cũng không tốn kém lắm, cái chính là cần nguyên liệu để mua lính.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...