menu search
sports_esports
Nên dùng Hero của mình hay Story Hero?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Story Hero được nâng cấp 4* nên cực kỳ mạnh. Nếu bạn dùng hero của chính mình chưa chắc đã thắng nhưng dùng Story Hero thì mạnh hơn rất nhiều nên khó có thể thua. Hơn nữa, dùng story hero giúp bạn đi map được 3* dễ hơn, đỡ phải sau này đánh lại.

Còn một lý do khác là trong các bản đồ luôn có phần sidequest, trong đó thường có ít nhất một con boss rất mạnh, mạnh hơn cả màn chính. Dùng story hero chưa chắc đã thắng nhưng nếu bạn dùng hero của chính mình thì khả năng thua là vô cùng cao. Vì thế, trong 1 map đừng đánh màn cuối vội mà nên tận dụng con Story Hero này để làm nhiệm vụ side quest đã.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...