menu search
sports_esports
Đội hình bên địch toàn trùm mà bên mình toàn quân cùi bắp làm sao đánh?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Phải tập trung tìm lỗ hổng để cho quân Charger đánh chết hàng quân đánh từ xa ở bên dưới. Màn này có con Devil nó cứ nhảy vào quân bắn tên nên tôi không dùng quân bắn trong màn này.

Tham khảo đội hình này, tôi đã clear dễ dàng.

Might and Magic Era of Chaos Combat Training II

thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...