menu search
sports_esports
Mình xếp đội hình như thế nào để làm nhiệm vụ Combat Training 3 trong phần Royal Training Ground?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Màn này mình cần tập trung mở đường cho quân Charger bằng lối đi đối diện con chim Roc. Con Pegasus cần sắp xếp hợp lý để tạo shield bảo vệ.

Thử đội hình win S của tôi:

Era of Chaos Combat training III

thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...