menu search
sports_esports
Trong Era of Chaos làm sao có thể thoát guild cũ và gia nhập guild mới? Có điều kiện gì không?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Game này không giống như game khác khi muốn thoát guild thì cứ vào trong guild mà tìm. Ở game này, muốn thoát guild thì bạn bấm vào profile của mình, sẽ có nút Leave Guild.

Nếu Level  < 50 thì có thể tự do gia nhập guild khác. Nếu Level >50 thì phải chờ 24 h mới được gia nhập guild mới.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...