menu search
sports_esports
Trong mô tả thấy con Pit Fiend ngoài triệu hồi Demon, có tăng thuộc tính cho con Imp. Vậy có nên chơi kèm nó không?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

2 Trả lời

Theo một số nguồn thảo luận thì có thể đây là lỗi dịch, con Pit Fiend chỉ có tăng thuộc tính cho con Demon mà nó tạo ra. Ngay cả khi nó có tăng đi nữa thì cũng không đáng vì con Imp không có gì đặc biệt lắm. Nếu chơi early game thiếu quân defense thì đập vào thôi.
thumb_up_alt 0 thích
Chơi Pit Fiend thì chơi kèm Demon thôi, không nên chơi thêm Imp nếu có nhiều lựa chọn tốt hơn.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...