menu search
sports_esports
Max level của game này là bao nhiêu?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

2 Trả lời

Hiện tại là level 80. Lên cỡ này thì nâng cấp nhiều thứ rất tốn kém. Hero nâng phép tốn rất nhiều spell.
thumb_up_alt 0 thích
Theo bên CN thì level cao nhất hiện là 110. Vì thể ở bản International thì level sẽ cập nhật dần từ 80->90->100 và rồi cũng sẽ lên 110 theo lộ trình.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...