search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS

0 bình chọn


302 quan tâm 1 trả lời
Cách đánh như thế nào khi con boss là Roc?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 13/12/’19 u/shiva17
0 bình chọn


248 quan tâm 1 trả lời
Làm sao đánh khi có 2 con Devil trong đội hình bên địch? Cứ mối lần bắt đầu là nó dịch chuyển tức thời tới con cung, không thì nó dùng phép đánh cũng nát.

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 13/12/’19 u/crusader
0 bình chọn


212 quan tâm 1 trả lời
Ở phần Trial of Darkness trong màn 3.1 có 4 con vampire khó đánh quá. Làm sao để vượt qua?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/12/’19 u/thachminh
0 bình chọn


571 quan tâm 1 trả lời
Xin thông tin cần thiết để chơi hero Gelu trong game Might and Magic Heroes: Era of Chaos.

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 11/12/’19 u/babayface
0 bình chọn


337 quan tâm 1 trả lời
Làm sao để mình kiếm sách Book of Arms để nâng cấp quân lính vậy?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 9/12/’19 u/kittenkute
0 bình chọn


513 quan tâm 2 trả lời
Mình rất thích chơi Vampire từ hồi Heroes 3 mà thấy bản mobile này hơi dở.

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 9/12/’19 u/anhkhoa
0 bình chọn


270 quan tâm 1 trả lời
Vị trí kho báu nằm ở đâu thế?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 9/12/’19 u/duytinh
0 bình chọn


164 quan tâm 1 trả lời
Con boss này mạnh quá, cứ đánh được nửa máu thì nó quạt cho một cái chết hết.

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/12/’19 u/kakalotteria
0 bình chọn


905 quan tâm 2 trả lời
Đội hình nên sắp sếp như thế nào để đi map, đấu arena với đánh thành?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/12/’19 u/deranged
0 bình chọn


641 quan tâm 1 trả lời
Trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos, con này có nên nâng cấp để chơi không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/12/’19 u/kimkafa
0 bình chọn


111 quan tâm 2 trả lời
Mình thấy có một game mới là Might & Magic Heroes: Era of Chaos trên Google Play. Không biết đây có phải là phiên bản mobile của game Heroes hồi xưa không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 30/11/’19 u/ali34
Game, game nữa, game mãi.