menu search
sports_esports

MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS

Trong Barracks mình nên xây nhà nào, hay xây tất cả?
thumb_up_alt 0 thích
comment 2
Cách đánh như thế nào khi con boss là Roc?
thumb_up_alt 0 thích
comment 1
Làm sao đánh khi có 2 con Devil trong đội hình bên địch? Cứ mối lần bắt đầu là nó dịch chuyển tức thời tới con cung, không thì nó dùng phép đánh cũng nát.
thumb_up_alt 0 thích
comment 1
Ở phần Trial of Darkness trong màn 3.1 có 4 con vampire khó đánh quá. Làm sao để vượt qua?
thumb_up_alt 0 thích
comment 1
Xin thông tin cần thiết để chơi hero Gelu trong game Might and Magic Heroes: Era of Chaos.
thumb_up_alt 0 thích
comment 1
Làm sao để mình kiếm sách Book of Arms để nâng cấp quân lính vậy?
thumb_up_alt 0 thích
comment 1
Mình rất thích chơi Vampire từ hồi Heroes 3 mà thấy bản mobile này hơi dở.
thumb_up_alt 0 thích
comment 2
Vị trí kho báu nằm ở đâu thế?
thumb_up_alt 0 thích
comment 1
Con boss này mạnh quá, cứ đánh được nửa máu thì nó quạt cho một cái chết hết.
thumb_up_alt 0 thích
comment 1
Đội hình nên sắp sếp như thế nào để đi map, đấu arena với đánh thành?
thumb_up_alt 0 thích
comment 2
Trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos, con này có nên nâng cấp để chơi không?
thumb_up_alt 0 thích
comment 1
Mình thấy có một game mới là Might & Magic Heroes: Era of Chaos trên Google Play. Không biết đây có phải là phiên bản mobile của game Heroes hồi xưa không?
thumb_up_alt 0 thích
comment 2

Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...