menu search
sports_esports

Câu hỏi của deadwinds

hiện tại mình đang link cùng clone (đã offline hơn 3 ngày) để kiếm điểm friendship đổi đồ trong store sau khi link mình nhận đc 250 điểm và mình thấy trong phần rules ờ mục 5 có ghi là "since you are linked with each other, the blinding relationship will be valid till [...]
thumb_up_alt 0 thích
comment 1
Chào mọi người, hiện tại mình đang sử dụng dragon mutare làm heroes chính, mình có 1 câu hỏi về talent thứ 4 của dragon mutare: "When units trigger spell breaker skills, 2s of magics immunity (cd 6s) will be granted and 10% of max hp will be recovered" những units nào của sở hữu spell breaker ạ, mình kiếm thì không thấy có ulti nào có skill như vậy hết
thumb_up_alt 2 thích
comment 1
Muyushi thanhluat
...