menu search
sports_esports

Might & Magic Era of Chaos Wiki

Castle

Inferno

Necropolis

Rampart

Tower

Stronghold

Dungeon

Fortress

Conflux

Neutral

Magic Guild

Các tính năng nâng cấp khác trong game

Các hoạt động, sự kiện trong game

Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...