search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

adelaide

Trang wiki về hero Adelaide trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Bị mắc kẹt trên biển trong một cơn bão, Adelaide đã bị đắm tàu ngoài khơi bờ biển Vori, quê hương của Yêu tinh tuyết. Cô đã luyện tập cùng họ trong khoảng hai mươi năm và khi trở về Erathia, cô phát hiện ra rằng không có thời gian nào trôi qua khi cô vắng mặt

Adelaide

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Gây sát thương nước 1815 cho các đơn vị quân địch trong phạm vi lớn hơn và gây ra hiệu ứng "đóng băng" cho mục tiêu "làm chậm" trong 5 giây.

Kỹ năng 2: Gây 951 sát thương phép nước cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và giảm 30% mục tiêu trong 8 giây.

Kỹ năng 3: Gây 1493 sát thương nước cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và 747 sát thương nước cho mục tiêu "Chậm".

Kỹ năng 4: Triệu hồi một bức tường băng để "đóng băng" các đơn vị quân địch đi qua trong 8 giây.

Chuyên môn

Tất cả các quân đoàn của chính bạn gây ra sát thương cho các đơn vị "bị đóng băng'' 30%

Sát thương của Frost Ring tăng 30%

Giảm 15% chi phí mana cho tất cả các phép thuật nước.

Tăng thời lượng của hiệu ứng đóng băng gây ra bởi phép thuật Frost Ring 100%


0 bình chọn


462 quan tâm 1 trả lời
Line up và build cho các hero này?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 21/4/’20 u/Javoroncov
0 bình chọn


611 quan tâm 2 trả lời
Theo gợi ý của game thì mình chơi hero Luna với các quân như Black Knight, Pikeman, Swordsman, Cavalier. Vậy một team hoàn chỉnh sẽ như thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/3/’20 u/uwineza
0 bình chọn


1.1K quan tâm

Các hero phép theo danh sách được nhiều người chơi:

Solmyr: Chuyên gia về phép gió (air) đặc biệt là phép sét dây (Chain Lightning)
Rashka: Chuyên gia về phép lửa, thích hợp khi kết hợp với Efreeti và phải lên 4 sao mới thấy mạnh
Adelaide: Phép nước.
Luna: Phép lửa, 3 sao trở lên mới chơi hay.
Shiva: Phép gió, chơi hay nếu kết hợp chim Roc và lên 4 sao.
Catherine: Vốn là hero thuộc dạng thủ khi kết hợp với lính Swordsman [...]

[playlist_playđọc tiếp]

đã đăng ngày 19/2/’20 u/prettyyenny
Game, game nữa, game mãi.