search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

angel

Trang wiki về unit Angel trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Archangel là biểu tượng của sức mạnh và ánh sáng. Họ chiến đấu quyết liệt và có sức tấn công chết người. Họ có thể hồi sinh các đơn vị chết.
 

Angel

Roster

Attack và Castle

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Quân đoàn Angel gây sát thương tấn công 747 cho ba quân đoàn đối phương ngẫu nhiên và gây ra "Chóng mặt" trong 3 giây.

Kỹ năng 2: Angel hồi sinh quân đoàn tử thần của chính mình và phục hồi 30% cuộc đời.

Kỹ năng 3: Sự hiện diện của Angel tăng thêm 0,5% sức khỏe tối đa của tất cả các quân đoàn của ông vào hiệu ứng phục hồi sức khỏe.

Kỹ năng 4: Tấn công của Angel tăng 20%. Khi tổng lãnh thiên thần chống lại Quân đoàn Địa ngục Inferno, sát thương quân đoàn tăng 100%.

Tương thích

Kendal


2 bình chọn


115 quan tâm 1 trả lời
Thấy game mới mở khóa Awkening cho lính Angel, vậy thì mình awaken theo nhánh nào có lợi?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/8/’20 u/DarkOne
0 bình chọn


469 quan tâm 1 trả lời
Mình đánh màn 4 tie 6 của Train of Angle ,màn light có 3 con Angel nếu không dùng Hero Solmyr thì con Angel nó hồi máu không bao giờ chết luôn.Cho Solmyr vào thì không thấy nó hồi máu nữa.Cho hỏi là gì sao.

Mọi người có thể chỉ cho mình trong game này các unit nào khắc chế nhau,Hero nào khắc chế unit nào ... được không.

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 15/4/’20 u/snorlax
0 bình chọn


1.2K quan tâm

Top 10 unit thuộc loại Attack trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Hạng S: Angel

Angel: là lính hàng đầu trong game này về tổng thể kỹ năng và sát thương. Angel có thể được phân bổ hợp lý vào đội hình bất kỳ nào. Kỹ năng hồi sinh của nó là một kỹ năng mạnh nhất trong trò chơi, có thể hoàn toàn xoay chuyển một trận chiến một mình. Khả năng chữa thương giúp kéo dài sự sống các quân lính. Ngoài ra, Angel cũng có khả stun trên 3 uni. Angel [...]

[playlist_playđọc tiếp]

đã đăng ngày 12/3/’20 u/nhatquang
0 bình chọn


397 quan tâm 2 trả lời
Cách nào để kiếm mảnh ghép để úp lính SSR?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 2/3/’20 u/conghoang
0 bình chọn


235 quan tâm 1 trả lời
Con Angel này mau chết quá, nên xếp vị trí nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 25/2/’20 u/lockt
Game, game nữa, game mãi.