search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

arch mage

Trang wiki về unit Arch Mage trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Archmage là một tên danh dự cho các pháp sư mạnh mẽ. Sự hiện diện của họ trên chiến trường sẽ khiến các tướng địch trở nên thận trọng hơn khi sử dụng phép thuật.
 

Arch Mage

Roster

Caster và Tower

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Sau mỗi đòn tấn công, Archmage tăng thêm 5% đòn tấn công của anh ta. Hiệu ứng sẽ tăng lên 20 lớp và bị xóa sau khi thay đổi mục tiêu.

Kỹ năng 2: Quân đoàn Archmage triệu tập một cơn lốc, cuộn lên quân đoàn ngẫu nhiên muộn của kẻ thù, không thể tấn công, sử dụng các kỹ năng và miễn nhiễm với sát thương của quân đoàn trong 5 giây, đồng thời gây ra hiệu ứng "tĩnh".

Kỹ năng 3: Quân đoàn Archmage ra đời để giảm 0,3 tốc độ hồi phục ma thuật của tướng địch.

Kỹ năng 4: Khi bắt đầu trận chiến, Quân đoàn Archmage tăng thêm 3% sát thương cho quân đoàn của mình, tăng gấp đôi tác dụng lên quân đoàn ma thuật.

Tương thích

Dracon


1 thích


214 quan tâm 1 trả lời
Chọn hướng awaken nào để phối hợp tốt với lineup của Astral?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 26/5/’20 u/BlackHawk
Game, game nữa, game mãi.