search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

beholder

Trang wiki về unit Beholder (Evil Eye) trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Beholder hay Evil Eye là quái vật nhiều mắt và thông minh, tất cả các sinh vật đều là nô lệ trong mắt chúng. Evil Eye thuộc loại Caster trong thành Dungeon

Mummy

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Beholder điều khiển ngẫu nhiên một quân đoàn địch, gây sát thương cho quân đoàn mục tiêu tương đương 1% máu tối đa mỗi giây trong 8 giây. Trong thời gian kiểm soát, quân đội mục tiêu không thể tấn công, di chuyển hoặc giải phóng các kỹ năng.

Kỹ năng 2: Khi Beholder tham gia vào trận chiến, nó sẽ tăng 20% sát thương. Nếu quân đoàn mục tiêu chết, quân đoàn Evil Eye giảm 5% sát thương nhận được, có thể giảm tới 3 lần.

Kỹ năng 3: Khi Beholder xuất hiện, giảm 10 giá trị ma thuật ban đầu (mana) của tướng địch.

Kỹ năng 4: Khi quân đoàn Beholder bắt đầu, nó tăng 10% máu cho tất cả quân đoàn ở khu vực gần đó, và hiệu ứng tiếp tục cho toàn bộ trận chiến.

Roster

Caster và Dungeon

Tương thích

Dracon

Molly


0 bình chọn


249 quan tâm 3 trả lời
Muốn chơi các quân lính như Minotaur, Medusa, Scorpicore thì phải làm sao?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 25/2/’20 u/gunner007
Game, game nữa, game mãi.