search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

crag hack

Trang wiki về hero Crag Hack trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Một anh hùng chỉ mang tính trang trí ở Enroth, Crag Hack trở nên buồn chán với ngôi nhà của mình, quyết định tìm kiếm một cuộc sống mới ở Erathia. Anh mạnh dạn ra khơi cho biên giới mới này, và rất vui mừng khi tìm thấy một vùng đất hỗn loạn, nơi các kỹ năng của anh có thể được sử dụng tốt nhất.
 

Crag Hack

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Tăng tấn công 45% (+) và khả năng hút máu lên 20% (+)  cho tất cả các đơn vị cận chiến trong vòng 8 giây (+).

Kỹ năng 2: Gây 1467 (+) sát thương đất cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và gây ra hiệu ứng "choáng" trong 3 giây.

Kỹ năng 3: Triệu hồi bẫy Quicksand  tại vị trí được chỉ định, gây 2% sát thương máu tối đa cho tất cả các quân đoàn mỗi giây (tăng gấp đôi sát thương của quân đoàn địch) và giảm 10% (+) khả năng giảm sát thương của quân đoàn địch trong 8 giây.

Kỹ năng 4: Tăng sức tấn công của các đơn vị đồng minh trong phạm vi lớn hơn 68%  (+) trong 10 giây và quân đoàn 9 người cộng thêm 5 giây.

Tương thích

Ogre

Goblin

và các unit khác thuộc faction Stronghold.

Chuyên môn

Tăng 100 điểm sát thương chí mạng cho tất cả các quân đoàn.

Tất cả các cuộc tấn công của quân đoàn cận chiến (Attack, Defense, Charger) đều tăng 20%. Lính thành Stronghold tăng thêm 10% sát thương chí mạng, và 20% tốc độ tấn công.

Kỹ năng Rampage sẽ kích hoạt khi mất máu dưới 60% thay vì 35%.

Hiệu ứng hút máu tăng 20% với các mục tiêu bị chảy máu, và tăng thêm 20% sức tấn công.


0 bình chọn


530 quan tâm 3 trả lời
Những loại lính nào chuẩn nhất trong đội hình của Crag Hack?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 1/4/’20 u/kazuya
0 bình chọn


347 quan tâm 1 trả lời
Đội hình có giống như chơi Crag Hack không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 26/3/’20 u/wanda
Game, game nữa, game mãi.