search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

crystal dragon

Trang wiki về Crystal Dragon trong game Might & Magic: Era of Chaos.

Rồng Crystal Dragon có khả năng hồi máu rất mạnh. Nó có thể khôi phục lượng máu lớn trong quá trình Crystalization (tinh thể hóa) của nó. Trong trường hợp bị thương nặng, Crystal Dragon sẽ tạo hàng rào bảo vệ. Crystal Dragon có máu lớn và có thể tấn công địch từ xa. Nếu không có lính cận chiến nào ở gần, Crystal Dragon sẽ nổi giận và tạo ra các chông nhọn pha lê.

Kỹ năng

Crystal Thorns

Những gai nhọn tinh thể pha lê sẽ mọc lên gây hiệu ứng choáng và sát thương. Hiệu ứng choáng kéo dài hơn với những lính đứng xa rồng Crystal Dragon.

Summon Small Crystal Dragons

Triệu hồi một nhóm những con Crystal Dragon nhỏ để tấn công. Những con rồng nhỏ có khả năng gây choáng.

Crystal Barrier

Crystal Dragon tạo hàng rào bảo vệ bằng pha lê có thể chịu được 200 đòn tấn công.

Crystalization

Rồng Crystal Dragon bao phủ bản thân bởi lớp bảo vệ pha lê, và hồi máu.

Crystal Burst

Khi nào hàng rào bảo vệ pha lê còn, thì Crystal Dragon thi triển crystal burst (vụ nổ pha lê) gây chết lập tức cho một đơn vị lính (mục tiêu theo thứ tự là lính cỡ lớn // tức là 1-man unit, rồi 4-man unit, rồi mới tới loại 9-man unit).


0 bình chọn


267 quan tâm 1 trả lời
Trong mấy con rồng trong nhà Dragon Utopia, thì con rồng này khó chịu nhất. Điểm đánh lúc nào cũng thấp hơn và khó clear hơn mấy con rồng như Rust Dragon hay Faerie Dragon. Vậy có mẹo gì đánh nó không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 19/4/’20 u/victorvu
Game, game nữa, game mãi.