search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

dendroid guard

Trang wiki về unit Dendroid Guard trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Dendroid Guard là unit 1 người, thuộc loại Defense trong faction Rampart. Điểm nổi bật của Dendroid Guard là thủ mạnh, cùng hiệu ứng làm chậm quân địch.

Kỹ năng (Skill)

Tuyệt chiêu:

Bind: Làm chậm quân địch xung quanh với tầm ảnh hưởng rộng, làm giảm tốc độ tấn công của địch trogn vòng 10 giây.

Chiêu thường:

 • Cushing Roll: đòn đánh thường có cơ hội tạo khiên. Khiên có tác dụng hút một phần sát thương của địch.
 • Armour of Petrified Wood: (Passive) Dendroid miễn nhiễm với đòn tấn công gây chảy máu, đồng thời tăng máu của Dendroid.
 • Wooden Stake: (Passive0 khi bị tấn công Dendroid phản dame và gây tình trạng chảy máu cho quân địch.

Faction:

Khi nâng cấp lên cấp Đỏ, lính thành Rampart có thêm các kỹ năng:

Calm Proliferation: Lính thành Rampart khi bị stun (choáng), hay petrification (hóa đá, tê liệt) thì thời gian giảm.

Hatred Mark: Lính thành Rampart tăng sát thương bạo kích khi đánh quân địch bị "slow" (làm chậm) hoặc bleeding (chảy máu).

Tài năng (Talent)

Heavy Shield: Giảm sát thương nhận được.

Tương thích

Hero:

Mephala: quân Defense tăng máu thêm 20%.

Ryland: Biến Dendroid Gaurd thành "Forest Guardian", tăng máu và hồi máu.

Unit:

Wolf Rider: Wolf Rider gây sát thương 2 lần với quân địch bị làm chậm gây ra bởi Dendroid Guard.

Roster:

Defense và Rampart

Item:

Các item tăng sức mạnh cho unit 1 người.

 • Ring of Vitality (thuộc bộ artifact Elixir of Life)
 • Clover of Fortune (thuộc bộ artifact Lucky Horseshoe)
 • Charm of Mana (thuộc bộ artifact Wizard's Well)
 • Cape of Conjuring (thuộc bộ artifact Ring of the Magi)
 • Surcoat of Counterpoise (thuộc bộ artifact Antimagic Runestone)
 • Sword of Hellfire (thuộc bộ artifact Amour of the Damned)
 • Tunic of the Cyclops King (thuộc bộ artifact Axe of Ferocity)
 • Titan's Gladius (thuộc bộ artifact Titan's Thunder)
 • ...

 


0 bình chọn


255 quan tâm 1 trả lời
Khi chọn làm hàng thủ thì nên chơi Swordsman hay Dendroid Guard?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 11/2/’20 u/hungthinh
0 bình chọn


919 quan tâm 3 trả lời
Game, game nữa, game mãi.