search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

druid

Trang wiki về unit Druid trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Druid thuộc chúng tộc elf sống trong rừng, là unit thuộc dòng Ranged (bắn tên) và có buff tăng sát thương bạo kích (critical).

Druid

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Khi Druid bước vào trận đấu sẽ tạo vòng ma thuật trong 10 giây, miễn nhiễm sát thương phép.

Kỹ năng 2: Sức tấn công tăng 20%, tốc độ tấn công tăng 5%.

Kỹ năng 3: Cứ mỗi 30 giây, Druid tạo khiên ngẫu nhiên cho 4 quân đội hàng trước, giúp hấp thụ sát thương tương đươn 10% max HP.

Kỹ năng 4: Cứ mỗi 25 giây, Druid niệm phép màu trong khoảng không gian rộng, tăng khả năng sát thương bạo kích thêm 10%, và 100 điểm sát thương bạo kích trong 15 giây.

Roster

Rampart và Ranged

Tương thích

(Dracon)

  • Biến Monk thành Enchanteur, phép Prayer thành phép Advanced Prayer. Hiệu quả cho 2 đội quân cùng lúc và khả năng hồi sát thương là 10%.
  • Arch Mage biến thành Enchanteur. Phép Tornada hiệu quả lên 2 đội quân. Quân bị lốc thổi không nhận hồi máu.
  • Tăng 15 % sức tấn công, 15% máu cho quân lính thuộc dòng phép (Caster)
  • Khi Enchanteur có mặt, quân Ranged và Caster sẽ được bảo vệ khỏi sát thương phép mỗi 12 giây, và kéo dài trong 4 giây.

(Jenny hoặc Jehova)

  • Mỗi khi quân đội lính lớn vào trận đấu, khả năng hồi mana tăng 0.7, mana đầu trận tăng lên 7.
  • [Rain of Serenity] tăng khả n ăng hồi máu lên 15% cho toàn quân, tích được 5 lớp.
    [Rain of Tranquility] và [Healing Dafa] thêm khiên tương đương máu của quân đội Defense, loại bỏ tình trạng xấu.
  • Khi quân đội Defense có khiên, thủ phép tăng 10%, tích được 15 lớp, cùng lúc đó hồi 8% máu, và giảm hồi chêu còn 6 giây
  • Khi quân Defense có khiên, tăng sức tấn công toàn quân lên 5%, miễn nhiễm, và tốc độ đánh có thể tích lên 20 lớp.

Game, game nữa, game mãi.