menu search
sports_esports

Druid

Trang wiki về unit Druid trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Druid thuộc chúng tộc elf sống trong rừng, là unit thuộc dòng Ranged (bắn tên) và có buff tăng sát thương bạo kích (critical).

Druid

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Khi Druid bước vào trận đấu sẽ tạo vòng ma thuật trong 10 giây, miễn nhiễm sát thương phép.

Kỹ năng 2: Sức tấn công tăng 20%, tốc độ tấn công tăng 5%.

Kỹ năng 3: Cứ mỗi 30 giây, Druid tạo khiên ngẫu nhiên cho 4 quân đội hàng trước, giúp hấp thụ sát thương tương đươn 10% max HP.

Kỹ năng 4: Cứ mỗi 25 giây, Druid niệm phép màu trong khoảng không gian rộng, tăng khả năng sát thương bạo kích thêm 10%, và 100 điểm sát thương bạo kích trong 15 giây.

Roster

Rampart và Ranged

Tương thích

(Dracon)

  • Biến Monk thành Enchanteur, phép Prayer thành phép Advanced Prayer. Hiệu quả cho 2 đội quân cùng lúc và khả năng hồi sát thương là 10%.
  • Arch Mage biến thành Enchanteur. Phép Tornada hiệu quả lên 2 đội quân. Quân bị lốc thổi không nhận hồi máu.
  • Tăng 15 % sức tấn công, 15% máu cho quân lính thuộc dòng phép (Caster)
  • Khi Enchanteur có mặt, quân Ranged và Caster sẽ được bảo vệ khỏi sát thương phép mỗi 12 giây, và kéo dài trong 4 giây.

(Jenny hoặc Jehova)

  • Mỗi khi quân đội lính lớn vào trận đấu, khả năng hồi mana tăng 0.7, mana đầu trận tăng lên 7.
  • [Rain of Serenity] tăng khả n ăng hồi máu lên 15% cho toàn quân, tích được 5 lớp.
    [Rain of Tranquility] và [Healing Dafa] thêm khiên tương đương máu của quân đội Defense, loại bỏ tình trạng xấu.
  • Khi quân đội Defense có khiên, thủ phép tăng 10%, tích được 15 lớp, cùng lúc đó hồi 8% máu, và giảm hồi chêu còn 6 giây
  • Khi quân Defense có khiên, tăng sức tấn công toàn quân lên 5%, miễn nhiễm, và tốc độ đánh có thể tích lên 20 lớp.

Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...