search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

efreeti

Trang wiki về unit Efreeti trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Sinh ra từ ngọn lửa địa ngục, Efreeti có thể giải phóng ma thuật lửa từ trên không để tấn công kẻ thù.

Efreeti

Roster

Caster và Inferno

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Quân đoàn Efreeti tạo ra một cơn bão lửa trên khu vực mục tiêu, gây ra 672 sát thương hỏa lực tấn công cho tất cả các quân đoàn địch trong phạm vi và gây ra hiệu ứng "đốt cháy" trong 15 giây.

Kỹ năng 2: Khi bắt đầu trận chiến, Quân đoàn Efreeti lửa tạo ra một lá chắn lửa cho tất cả Quân đoàn Địa ngục (Inferno), phản lại 15% sát thương, và hiệu ứng kéo dài 15 giây.

Kỹ năng 3: Fire Shield được tạo bởi Efreeti tăng 5% sát thương quân đoàn và 5% sát thương phép.

Kỹ năng 4: Sức khỏe của Efreeti tăng 15% và sát thương quân đoàn tăng 5%.

Tương thích

Rashka


0 bình chọn


437 quan tâm 1 trả lời
Cách cast skill của Luna hiệu quả nhất?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 16/5/’20 u/Javoroncov
0 bình chọn


646 quan tâm 1 trả lời
Ad làm ơn cho hỏi, nên chọn skill nào cho effreeti khi awaken?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 17/4/’20 u/Mouse
0 bình chọn


647 quan tâm 1 trả lời
Trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos, con này có nên nâng cấp để chơi không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/12/’19 u/kimkafa
Game, game nữa, game mãi.