search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

faerie dragon

Trang wiki về Faerie Dragon trong game Might & Magic: Era of Chaos.

Rồng Faerie Dragon chuyên về niệm phép, đặc biệt là sét và băng, những thứ phép có thể gây cái chết ngây lập tức. Mặc dù Faerie Dragon trông non nớt và vô hại, chúng có thể rất ghê gớm trong các trận chiến. Khi không có lính ở gần, FAerie Dragon sẽ thi triển những phép mạnh như Chain Lightning, và gây sát thương cực lớn. Rồng Faerie Dragon cũng có khả năng sử dụng Magic Mirror, thỉnh thoảng phản lại phép.

Kỹ năng

Lightning Strike

Rồng Faerie Dragon triệu hồi tia sét từ bầu trời, và niệm ngẫu nhiên vào quân lính đánh nó và gây hiệu ứng "choáng".

Ice Strike

Rồng Faerie Dragon gây sát thương cho lính cận chiến, và làm giảm tốc độ tấn công.

Fire Shield

Khi Faerie Dragon nhận sát thương, nó phản lại một phần cố định.

Chain Lightning

Rồng Faerie Dragon niệm phép Chain Lightning, gây sát thương lớn cho nhiều lính ngẫu nhiên trong trận đấu.

Magic Exemption

Khi rồng Faerie Bị tấn công bằng phép, nó có 50% cơ hội làm vô hiệu đòn tấn công đó.


0 bình chọn


195 quan tâm 1 trả lời
Mình dùng lính gì hay hero gì vì lên level cao đánh có vẻ hơi khó?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/5/’20 u/vitieubao
Game, game nữa, game mãi.