search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

firebird

Trang wiki về unit Firebird (Phoenix) trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Chim phượng hoàng là sinh vật hàng đầu của gia đình nguyên tố. Nó bay trong ngọn lửa, bất tử và ngọn lửa quét qua nó đủ để đốt cháy mọi hành động sai trái.
 

Firebird

Roster

Caster và Conflux

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Quân đoàn Phoenix gây sát thương hỏa lực 699 cho một loạt kẻ thù lớn phía trước nó, và tăng giá trị tấn công chí mạng của mục tiêu Đốt lên 500.

Kỹ năng 2: Khi Phoenix đối đầu với Quân đoàn 9 người và Quân đoàn 16 người, đòn tấn công bình thường trở thành sát thương tầm xa, gây ra 40% sát thương hỏa lực cho 3 mục tiêu.

Kỹ năng 3: Phoenix hồi sinh 5 giây sau cái chết đầu tiên, hồi phục 30% sự sống.

Kỹ năng 4: Tăng 30% giá trị sát thương quan trọng của Phoenix và miễn nhiễm với "Đốt cháy"


0 bình chọn


426 quan tâm 1 trả lời
Cách cast skill của Luna hiệu quả nhất?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 16/5/’20 u/Javoroncov
0 bình chọn


570 quan tâm 2 trả lời
Mình dùng Gelu với những unit nào để đánh được nhiều nhất và có cần phải sắp xếp đội hình không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/3/’20 u/eddytran
0 bình chọn


389 quan tâm 2 trả lời
Cách nào để kiếm mảnh ghép để úp lính SSR?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 2/3/’20 u/conghoang
Game, game nữa, game mãi.