search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

fiur

Trang wiki về hero Fiur trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Fiur còn trẻ, và sức mạnh chiến đấu của anh ta chưa được khám phá, nhưng anh ta có một sự hung dữ không giống ai. Người ta tin rằng anh sẽ trở thành một trong những anh hùng mạnh nhất của Conflux.
 

Fiur

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Gây ra 2201 sát thương phép lửa cho các đơn vị kẻ địch trong phạm vi lớn hơn và thêm 35% sát thương phép lửa tối đa cho các mục tiêu bị "đốt cháy"

Kỹ năng 2: Gây 951 sát thương phép lửa cho các đơn vị kẻ địch trong một phạm vi nhất định và thêm hiệu ứng "đốt cháy" trong 5 giây

Kỹ năng 3: Tăng sát thương của các đơn vị đồng minh lên 40% và miễn nhiễm sát thương phép lửa trong 8 giây.

Kỹ năng 4: Triệu hồi 4 Fire Elemental cấp 1 trong khu vực mục tiêu. Các Fire Elemental có 1200 đòn tấn công và 5000 sinh mạng cho toàn bộ trò chơi.

Tương thích

Fire Elemental

Chuyên môn

Biến Fire Elemental thành Ghostfire thời gian hồi chiêu giảm 10%.

Quân đoàn Ghostfire Elemental đốt cháy một loạt quân đoàn nhất định xung quanh, gây ra 80% sát thương tấn công cứ sau 2 giây.

Tình trạng kích hoạt của Ghostfire [Shockwave] đã thay đổi từ Death Corps thành Unit Death (?)

Tăng số lượng yếu tố Quân đoàn Ghostfire từ 4 lên 9.


Game, game nữa, game mãi.