search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

gelu

Trang wiki về hero Gelu trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Là một tân binh trong (và sau này là đội trưởng của Lực lượng bảo vệ rừng), một đơn vị du kích Erathian ưu tú, Gelu đã giành được nhiều chiến thắng nhất thời cho quê hương và vì lợi ích của thế giới, cuối cùng trở thành người được tôn vinh như người Anh hùng của xứ Antagarich.

Gelu

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Hy sinh 30% máu tối đa của đơn vị bạn trong phạm vi lớn hơn (không gây sát thương chí mạng), tăng tốc độ tấn công thêm 500% trong 5 giây

Kỹ năng 2: Gây 951 sát thương không khí cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và giảm 30% mục tiêu trong 8 giây.

Kỹ năng 3: Bảo vệ các đơn vị đồng minh trong một phạm vi nhất định, hấp thụ 900 sát thương trong 15 giây

Kỹ năng 4: Làm cho tất cả các đơn vị trong phạm vi lớn hơn khi đánh sẽ gây ra sát thương chí mạng trong 5 giây

Tương thích

Wood Elf

Marksman

và các Unit thuộc nhóm Ranged.

Chuyên môn

Wood Elf được biến thành Sharpshooter. "Combo" được nâng cấp, máu tấn công tăng 20% và phạm vi tấn công được tăng thêm 200.

Marksman được chuyển đổi thành Sharpshooter. Combo này được nâng cấp, với lượng máu tấn công tăng 20% và phạm vi tấn công là 200.

Tăng giá trị tấn công chí mạng của tất cả Quân đoàn Ranged lên 200, và vẫn hoạt động khi không chơi anh hùng.

Tăng 100% sát thương chí mạng trong Quân đoàn Ranged.


2 bình chọn


69 quan tâm 1 trả lời
Với việc Gem sắp ra ở sv global, thì nên build team thế nào cho hợp lý, thấy có 2 unit khá đuối là lùn là kì lân thì nên thay vào con nào cho hợp?

Xếp team thế nào để tối ưu buff của pega, druid

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/8/’20 u/Hunter1337
1 thích


185 quan tâm 1 trả lời
Solmyr cảm thấy đuối dần, nếu địch có Black Dragon thì luôn trốn không dám đánh. Vậy có nên chuyển sang các tướng khác như Gelu, Yog hay Jeddite không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 22/7/’20 u/UberRex
1 thích


96 quan tâm 3 trả lời
Mình dùng Gelu chủ yếu đánh mấy boss PVE.

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 17/7/’20 u/duykhoa
1 thích


275 quan tâm 1 trả lời
Nếu dùng Gelu để đánh Arena thì nên kết hợp unit nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 26/5/’20 u/SoulRipper
0 bình chọn


283 quan tâm 4 trả lời
Dùng tướng hay lính gì để counter Gelu? Bên địch dùng Marksman, Wood Elf và có Angel.

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 19/5/’20 u/hoangtd
0 bình chọn


603 quan tâm 2 trả lời
Mình dùng Gelu với những unit nào để đánh được nhiều nhất và có cần phải sắp xếp đội hình không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/3/’20 u/eddytran
0 bình chọn


572 quan tâm 1 trả lời
Xin thông tin cần thiết để chơi hero Gelu trong game Might and Magic Heroes: Era of Chaos.

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 11/12/’19 u/babayface
Game, game nữa, game mãi.