menu search
sports_esports

Gog

Fire Primer hay Fire Flood, Red-hot Forbidden Spell hay Red-hot Insight,...?
thumb_up_alt 0 thích
comment 1
Mình dùng Gelu với những unit nào để đánh được nhiều nhất và có cần phải sắp xếp đội hình không?
thumb_up_alt 0 thích
comment 2

Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...