search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

griffin

Trang wiki về unit Griffin trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Griffin hoàng gia là những vị vua của bầu trời và là biểu tượng của Erathia. Chúng dũng mãnh và trung thành, và sẽ luôn đổ những giọt máu cuối cùng cho trận chiến.

Griffin

Roster

Charger và Castle

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Mỗi lần Royal Gryphon bị tấn công, nó có xác suất nhất định gây sát thương 100% cho 3 đơn vị. (Mỗi cuộc tấn công cũng có một xác suất nhất định để kích hoạt một lần lặn).

Kỹ năng 2: Sự hiện diện của Griffin làm tăng 10% cuộc tấn công của tất cả các Quân đoàn bay.

Kỹ năng 3: Quân đoàn Gryphon đang ở trạng thái "tăng tinh thần", giúp tăng tốc độ di chuyển lên 30 và sát thương của quân đội thêm 20%.

Kỹ năng 4: Máu của Griffon tăng thêm 20%. Với mỗi quân đoàn tự tạo có khả năng bay, cuộc sống của Royal Griffon được tăng thêm 8%.

Tương thích

Roland

Sir Mullich

 


0 bình chọn


353 quan tâm 1 trả lời
Cách sử dụng Cavalier, Vampire, Cerberus, Griffin, Wolf có khả dụng?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 16/4/’20 u/Javoroncov
0 bình chọn


466 quan tâm 1 trả lời
Có cảm giác như chơi lính Charging này không hiệu quả lắm. Vậy có nên dùng không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/3/’20 u/nhandao
0 bình chọn


301 quan tâm 2 trả lời
Game, game nữa, game mãi.