search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

human sandro

Trang wiki về hero Sandro (Human) trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos. Sandro khi chuyển sang Quân đoàn Necropolis xem tại đây: Sandro

Sandro rõ ràng được sinh ra ở vùng đất Enroth, và được học nghề với Warlock vĩ đại, Ethric of Bracada, cùng với người bạn của mình, Jeddite, khi còn trẻ. Ethric, tuy nhiên, đã nhìn thấy bóng tối sắp xảy ra bên trong Sandro ngay cả trước khi đưa anh ta trở thành một học sinh. Anh ta biết rằng Sandro không bao giờ có thể được tin tưởng để xử lý các lực lượng ma thuật một cách danh dự, và mặc dù có những hiểu biết ban đầu, anh ta thực sự bị sốc khi biết rằng Sandro đã trở thành một Lich và một Necromancer, ngay trước Chiến tranh Enrothian đầu tiên
 

Sandro

 

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Triệu tập một nhóm bóng tối kéo dài trong 10 giây, gây sát thương phép đất 190 và giảm 30% tốc độ tấn công cho các đơn vị quân địch trong phạm vi mỗi giây, đồng thời, tăng tốc độ tấn công và sức sống của quân đoàn Necropolis riêng thêm 30%

Kỹ năng 2: Triệu hồi 4 Lich cấp 1 trong khu vực mục tiêu. Lich có 1500 đòn tấn công và 3500 sinh mạng trong 40 giây.

Kỹ năng 3: Triệu hồi 4 zombie cấp 1 trong khu vực mục tiêu. Zombie có 440 đòn tấn công và 9600 sinh mạng cho toàn bộ trò chơi.

Kỹ năng 4: [Animate Undead] Gây sát thương 1226 phép đất cho tất cả các quân đoàn địch không phải là Necropolis trong phạm vi nhất định và hồi máu đơn vị Necropolis 1226 điểm.

Tương thích

 

Chuyên môn

[Necromancy] của Sandro được nâng cấp để triệu tập Lich để tham gia trận chiến và thời lượng được nhân đôi, [Earth Elemental] được nâng cấp để triệu tập zombie tham gia trận chiến.

Khi mỗi quân đoạn triệu hồ hồi chết, khôi phục 1 mana cho hero và giảm thời gian hồi chiêu của tất cả các phép thuật xuống 0,25 giây.

Khi mỗi quân đoàn thường chết, (không phải là quân được triệu tập) chết, Lich sẽ niệm phép [Sacrifice] (để tạo xương). Lich tăng sát thương 20% và giảm sát thương nhận được cũng 20%.

Mỗi khi một phép thuật đất được niệm, quân đoàn Necropolis được phục hồi 8% máu. Sát thương của quân đoàn địch giảm 20% trong 8 giây.

 


0 bình chọn


270 quan tâm 1 trả lời
Đội hình có thể gần như giống nhau, nhưng cách chơi khác nhau chỗ nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/aslan
Game, game nữa, game mãi.