search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

hydra

Trang wiki về unit Hydra trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Rồng Hydra có nhiều đầu, vươn ra mạnh mẽ ở hàng trước, cho kẻ thù nhiều trạng thái xấu.
 

Hydra

Roster

Attack và Fortress

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Con rồng Hydra nhiều đầu phun ra hỗn loạn và sương mù ở phía trước, và thêm trạng thái tiêu cực ngẫu nhiên cho tất cả các mục tiêu trong phạm vi rộng phía trước. Trạng thái tiêu cực tồn tại trong 10,5 giây. (Chậm, chảy máu, bỏng, mù, tĩnh điện, bệnh dịch hạch, bệnh)

Kỹ năng 2: Con rồng nhiều đầu có xác suất thêm 1/2/3/4 tấn công búa đầu mỗi lần, gây sát thương 82,5% mỗi lần. Xác suất bổ sung duy nhất là 60% / 40% / 30% / 10%.

Kỹ năng 3: Đối với mỗi quân Fortress trong trận chiến, sát thương của quân đoàn rồng nhiều đầu Hydra được tăng thêm 5,4% và mỗi mục tiêu có một bản sửa lỗi để tăng giá trị 100 điểm của con rồng nhiều đầu bằng cách xếp tối đa 5 lớp.

Kỹ năng 4: Khi đòn tấn công của rồng bị né, một đòn tấn công bổ sung sẽ được thêm vào, gây sát thương 230%. Con rồng sẽ tấn công và phải nổ trong vòng 3 giây sau khi vết cắn được kích hoạt.

Tương thích

Tyser

Kendall


1 thích


84 quan tâm 1 trả lời
Không nhớ là bản Heroes 3 hay bản mode Wake Of Gods cũ thì Mutare Drake hình như buff được cho cả Hydra và Wyvern. Không biết bản game này có như thế không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 27/7/’20 u/Kyle
0 bình chọn


407 quan tâm 2 trả lời
Cách nào để kiếm mảnh ghép để úp lính SSR?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 2/3/’20 u/conghoang
Game, game nữa, game mãi.