menu search
sports_esports

Ice Elemental

Trang wiki về unit Ice Elemental trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Dạng sống mà nguyên tố băng bắt chước sau khi gặp lạnh sẽ giải phóng nhiệt độ thấp tích lũy trong cơ thể để đóng băng tất cả kẻ thù khi gặp phải mối đe dọa.
 
 

Ice Elemental

Roster

Caster và Conflux

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Quân đoàn nguyên tố băng Ice Elemental giải phóng bức tường băng đến mục tiêu, gây ra hiệu ứng [Băng ấn] trên một khu vực rộng lớn theo chiều ngang trong 5 giây.

Kỹ năng 2: Đòn tấn công thông thường của nguyên tố băng sẽ gây ra hiệu ứng [giảm tốc] cho đơn vị mục tiêu với xác suất nhất định trong 15 giây và giảm 3% tốc độ tấn công của đơn vị mục tiêu trong 10 giây, xếp tối đa 5 lớp.

Kỹ năng 3: Khi Quân đoàn nguyên tố băng phát huy tác dụng, tăng sát thương cho phép thuật nước 7,5% của quân đoàn của bạn và giảm 5% quân đoàn của kẻ thù.

Kỹ năng 4: Quân đoàn băng nguyên tố gây ra hiệu ứng [Băng giá] lớn trên hàng sau của kẻ thù cứ sau 20 giây trong 3 giây


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...